tel./fax: + 48 34 36 11 655 | + 48 34 32 14 302 | + 48 34 32 14 320
A
A+
A++
Prawa, jakie w świetle art 13 RODO posiada osoba, której dane dotyczą. Wzór.
Zgodnie z art. 13 RODO Administrator danych jest zobowiązany do przekazywania osobom, których dane dotyczą informacji o prawie do żądania od administratora dostępu do
Czytaj więcej
Jaka powinna być treść klauzuli informacyjnej dla współpracownika prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą (który nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę).
Zgodnie z brzmieniem art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
Czytaj więcej