tel./fax: + 48 34 36 11 655 | + 48 34 32 14 302 | + 48 34 32 14 320
A
A+
A++
11.07.2018
Czy pracodawca ma obowiązek informować pracownika o przekazaniu jego danych osobowych na żądanie prokuratury lub sądu w konkretnym postępowaniu ?
Obowiązek informacyjny w zakresie przekazywania podmiotom informacji o odbiorcach ich danych osobowych istnieje i w stosunku do swoich pracowników, pracodawcy powinni go realizować ,
CZYTAJ WIĘCEJ
08.08.2018
Czy zgodnie z RODO istnieje obowiązek pisemnego potwierdzania wykonania obowiązku informacyjnego w stosunku do pracowników/kontrahentów/klientów ?
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
CZYTAJ WIĘCEJ
10.08.2018
Jaka powinna być treść klauzuli informacyjnej dla współpracownika prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą (który nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę).
Zgodnie z brzmieniem art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
CZYTAJ WIĘCEJ
11.08.2018
Prawa, jakie w świetle art 13 RODO posiada osoba, której dane dotyczą. Wzór.
Zgodnie z art. 13 RODO Administrator danych jest zobowiązany do przekazywania osobom, których dane dotyczą informacji o prawie do żądania od administratora dostępu do
CZYTAJ WIĘCEJ
14.08.2018
RODO, a wyrażenie przez dziecko zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.
Art. 8 ust. 1 RODO, wskazuje, iż zgodne z prawem jest przetwarzanie danych osobowych dziecka, które ukończyło 16 lat i wyraziło na to
CZYTAJ WIĘCEJ
30.08.2018
Co w świetle RODO zrobić z otrzymanymi CV po zakończeniu rekrutacji ?
Zasadą jest, że w przypadku zakończenia rekrutacji wszelkie dane kandydata zawarte w złożonych przez niego dokumentach rekrutacyjnych powinny zostać usunięte. Ważne jest przy
CZYTAJ WIĘCEJ